Αφαίρεση δερματικών σπίλων, χρήση RF και laser

Χειρουργική αντιμετώπιση Μελανώματος

Η μεγάλη πλειοψηφία αφαίρεσης δερματικών βλαβών γίνεται σε χώρο Ιατρείου, με την χρήση τοπικής αναισθησίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την τεχνολογία RF.  Η χρήση αυτού του είδους της ενέργειας ως χειρουργικό εργαλείο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Δίνει μεγάλη ακρίβεια, και ταχύτητα στην επέμβαση μας, χωρίς παράπλευρη καταστροφή των γύρω ιστών. Έτσι οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν εγκαύματα πέριξ του σημείου της επέμβασης, και οι επεμβάσεις είναι αναίμακτες και τελείως ανώδυνες !

 

Έτσι μπορούμε να προβούμε σε αφαίρεση μελαγχρωματικών σπίλων, σμηγματογόνων κύστεων, θηλωμάτων, και σε θεραπεία υπερκεράτωσης.  Με την χρήση της ίδιας τεχνολογίας, (με την χρήση άλλων ηλεκτροδίων) μπορούμε να προχωρήσουμε  και στην εξάχνωση επιφανειακών μορφωμάτων της επιδερμίδας όπως μυρμηκίων,  ξανθελασμάτων, κονδυλωμάτων, αλλά και στην βελτίωση της εικόνας χρόνιων παραμορφωτικών ουλών. Στις περισότερες περιπτώσεις μικρών επιφανειακών βλαβών δεν χρειάζονται καν ράμματα!

 

Σε τυχόν ύποπτες βλάβες, όπως στην περίπτωση υποψίας για μελάνωμα, πάντα το παρασκεύασμα αποστέλλεται για ιστολογική. (Σε μερικές τέτοιες περιπτώσεις είναι η απαραίτητη η χρήση νυστεριού για τον ακριβή καθορισμό του κατά πόσο τα όρια εκτομής είναι υγιή.  Η χειρουργική αντιμετώπιση του μελανώματος είναι ιδιαίτερη και απαιτεί εξαιρετική κατάρτιση και στο ογκολογικό κομμάτι και στο κομμάτι της πλαστικής αποκατάστασης. Είναι κάτι στο οποίο ο Δρ.Χρυσοχέρης έχει ασχοληθεί εκτενώς κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης του στις ΗΠΑ.