ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ