Βουβωνοκήλη – Μηροκήλη

Γενικά για τον όρο κήλη

Με τον όρο κήλη περιγράφουμε την προβολή ενός ´εσωτερικού´ σπλάχνου δια μέσου μιας οπής (κηλικού στομίου) του μυϊκού κοιλιακού τοιχώματος. Το κηλικό στόμιο, μπορεί να υπάρχει σαν φυσιολογικό ανατομικό στοιχείο, το οποίο αν «ανοίξει» περισσότερο δημιουργείται η κήλη. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι ο βουβωνικός πόρος και η βουβωνοκήλη. Η’ μπορεί το κηλικό στόμιο να δημιουργείται σε διάφορα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος, σε σημεία που δεν υπάρχει χάσμα φυσιολογικά.

 

Δηλαδή να δημιουργείται χάσμα από ρήξη του τοιχώματος.

 

Ανάλογα με την τοποθεσία της κήλης στο κοιλιακό τοίχωμα έχουμε και την ταξινόμηση των κηλών κατά θέση, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

 

Τα είδη των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος:

 

Κήλες της μηροβουβωνικής περιοχής (βουβωνοκήλη, μηροκήλη)

 

 

Η βουβωνοκήλη χωρίζεται σε ευθεία και λοξή, χωρίς αυτό όμως να τις διαχωρίζει ως προς την αντιμετώπιση τους. Ο διαχωρισμός τους μόνο κλινικά είναι δύσκολος. Πολλές φορές δε συνυπάρχει και μηροκήλη.

 

Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται με ένα εξόγκωμα στην βουβωνική χώρα, το οποίο σε αρχικά στάδια είναι ανεπαίσθητο, και προβάλει μόνο κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (άσκηση, βήχας, σφίξιμο). Παράλληλα ο ασθενής μπορεί να παραπονείται για ένα αίσθημα βάρους, κάψιμο ή απλά πόνο στην περιοχή, ή και όλα μαζί.

 

Το εξόγκωμα αυτό είναι ο κηλικός σάκος ο οποίος περιέχει συνήθως ενδοκοιλιακό λίπος, αλλά μπορεί και να περιέχει τμήμα λεπτού ή παχέως εντέρου ή και τμήμα της κύστεως σε μεγάλες κήλες. Στην περίπτωση που το περιεχόμενο της κήλης ανατάσσεται, η θεραπεία είναι χειρουργική, χωρίς το χειρουργείο να είναι επείγον.

 

Εάν το περιεχόμενο της κήλης (π.χ το έντερο) ‘σφηνώσει’ μέσα στον κηλικό σάκο και δεν μπορεί να ´επιστρέψει´ στην κοιλία, η κήλη χαρακτηρίζεται ΄περιεσφιγμένη’ και η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση (επείγον χειρουργείο) για να αποφευχθεί νέκρωση του περιεχομένου της κήλης.(στραγκαλισμός)

 

Η χειρουργική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης μπορεί να γίνει είτε με ανοικτό χειρουργείο είτε με λαπαροσκοπική τεχνική. Συνήθως και λόγω της εμπειρίας μας προτιμούμε την λαπαροσκοπική τεχνική διότι προσφέρει έναν αριθμό από πλεονεκτήματα. Η τεχνική που χρησιμοποιούμε είναι η προπεριτοναική (TEP) και κατά περίπτωση η ενδοκοιλιακή (TAPP).

 

 

Πιο συγκεκριμένα οι τομές είναι πολύ μικρές και ο πόνος ελάχιστος. Το ποσοστό λοίμωξης και διαπύησης των τραυμάτων και του πλέγματος είναι ελάχιστο. Επιπλέον σε περίπτωση όπου έχουμε κήλη και αριστερά και δεξιά, αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν από την ίδια τομή χωρίς να κάνουμε τομή και στις δύο μεριές!

 

 

Ο ασθενής μπορεί να πάει σπίτι του την ίδια μέρα, μερικές μόνο ώρες μετά το χειρουργείο.

 

Στην 1η εικόνα κάτω βλέπεται την διαφορά του μεγέθους της τομής στην ανοικτή και την λαπαροσκοπική μέθοδο (οι κουκίδες μέσα και κάτω από τον ομφαλό).

 

Laparoscopic Inguinal Hernia Repair

https://www.youtube.com/watch?v=bVuOMua60NU